Tafarn y Plu

Rydym eisiau i‘r gymuned redeg a bod yn berchen ar Dafarn y Plu, Llanystumdwy. Gallwch chi fod yn rhan o’r fenter drwy brynu cyfranddaliadau.

Diolch yn fawr!!

Rydym ni wedi prynu ac yn rhedeg Tafarn y Plu!

Mae ein ymgyrch wedi codi dros £80,000 tuag at y Fenter. Dyma oedd y targed i ni fedru derbyn £120,000 o arian cyfatebol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn dilyn ein cais llwyddiannus.

Hoffem ddiolch o galon i bob un ohonoch sydd wedi cefnogi ymgyrch y Fenter dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hi wedi bod yn flwyddyn anhygoel!

Gyda chynlluniau cyffrous yn y dyfodol, rydym yn parhau i dderbyn cyfranddalwyr newydd i helpu'r Fenter lwyddo ac ehangu. Rydym dal yn annog i'r rhai sydd wedi ystyried buddsoddi i fynd amdani.

Am y newyddion diweddaraf ewch i'n tudalen Facebook

Buddsoddi

Buddsoddi ar-lein

Cyfrannu

Ewch i crowdfunder.co.uk