Menter y Plu

** Cynning cyfranddaliad Capel Cariad | Capel Cariad share offer **

Dyddiad cau 29 Ionawr 2021 | Closing date 29 January 2021

£25,000

£0£23,500Rydym yn agosáu! Ymunwch â ni i helpu ni gyrraedd y targed a bod yn rhan o holl ddatblygiadau’r Fenter.

We are getting close! Join us to help us reach our target and become a part of all the developments at Menter y Plu.

Helo! Mae Menter y Plu wedi prynu ac yn rhedeg Tafarn y Plu, Llanystumdwy fel menter gymunedol. Rydym ar ganol creu gwefan newydd i’r Fenter. Yn y cyfamser dilynwch ni ar ein blog, y cyfryngau cymdeithasol, neu dewch i’r Plu am beint!

Hello! Menter y Plu have bought and are now running Tafarn y Plu, Llanystumdwy as a community venture. A new website is under construction. In the meantime you can follow our developments on our blog, social media, or come to the Plu for a pint!