Swydd: Swyddog Datblygu Menter y Plu

Cyfle gwych i weithio efo ni!

Mae’r fenter yn chwilio am unigolyn i weithio ochr yn ochr â’n gweithwyr a gwirfoddolwyr i ddatblygu’r busnes.

  • Llawn amser (35 awr yr wythnos) yn cynnwys oriau anghymdeithasol achlysurol
  • Cyflog: £22,000 y flwyddyn a chyfraniad pensiwn o 5% 
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol 
  • Cytundeb 12 mis i ddechrau 
  • Lleoliad swydd: Tafarn Y Plu, Llanystumdwy, Gwynedd 

Mae’r disgrifiad swydd llawn ar gael fan hyn:

Anfonwch eich CV ynghyd a llythyr sydd yn rhoi enghreifftiau o’r rhinweddau a sgiliau sydd yn y disgrifiad swydd drwy e-bostio menteryplu@gmail.com.

Dyddiad cau: 5pm 28/02/2020

*This is a job advert for Menter y Plu where the ability to speak Welsh is essential