Cronfa CGGC

Newyddion gwych! Mae ein gwaith caled a'ch cefnogaeth ardderchog wedi sicrhau ein bod ni yn llwyddiannus gyda’n cais i Gronfa Datblygu Asedau Cymunedol y CGGC. Mi fydd y gronfa hwn yn ein galluogi ni i brynu'r Plu pan fyddem yn cyrraedd ein targed. Cam anferthol i'r ymgyrch!

Os rydym yn cyrraedd ein targed o £80,000 yna mae hyn yn sicrhau £120,000 ychwanegol gan y gronfa, sydd yn ddigon i ni allu brynu'r adeilad a dechrau pethau o ddifri.

Am ragor o wybodaeth am y gronfa ewch i wefan CGGC.

Rydym dal yn derbyn cyfranddalwyr newydd ac yn annog i'r rhai sydd yn ystyried buddsoddi i fynd amdani mor fuan ac y gallwch. Rydym yn agos iawn i'r targed ac i wireddu ein gweledigaeth. Helpwch ni i'w gyrraedd a'i phasio drwy fuddsoddi yn y Plu a bod yn rhan o'r fenter gyffrous hon o gyn lleied â £10 y mis.