Y fenter

I gael y diweddaraf am Menter y Plu ewch i'n tudalennau Twitter a Facebook.

Cymdeithas Er Budd y Gymuned

Mae Menter y Plu bellach wedi cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) fel Cymdeithas Er Budd y Gymuned. Gallwch  ddarllen ein cyfansoddiad ar-lein.

Ein nod

I brynu Tafarn y Plu fel Menter Gymunedol a'i rhedeg fel busnes drwy denantiaeth a fydd ynghlwm i'r cyfansoddiad o ddarparu:
  • llety i ymwelwyr yn y dyfodol
  • cinio Sul, prydau ysgafn yn y dydd a bwydlen gynhwysfawr yn y nos
  • oriau agor estynedig
  • lle i gynnal digwyddiadau
  • cynnig nosweithiau cymdeithasol i bobl leol o bob oed
  • cynnig man cysurus a chroesawgar i grwpiau cymunedol lleol
  • arddangos hanes yr ardal a'i diwylliant ar furiau'r dafarn
  • cefnogaeth i fusnesau lleol drwy ddarparu cynnyrch o Gymru

Rydym eisiau sicrhau y bydd cymeriad unigryw a Chymreig y dafarn yn ddiogel at y dyfodol.

Dogfen cynnig cyfranddaliad

Yr ydym ni'n annog i chi ddarllen ein dogfen cynnig cyfranddaliad cyn buddsoddi.

Cynllun busnes

Mae gennym gynllun busnes cynhwysfawr ar gael i chi ddarllen (Saesneg yn unig ar hyn o bryd, bydd cyfieithiad ar gael yn fuan). Mae'r cynllun yn un drafft ond gyda dim ond ychydig o fanion angen eu gwneud.

Os oes gennych unrhyw ymholiad am y cynllun anfonwch e-bost at menteryplu@gmail.com.

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i godi arian ac ymwybyddiaeth i'r fenter. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen digwyddiadau Facebook.

Unrhyw gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau cyffredin neu e-bostiwch menteryplu@gmail.com.