Atyniadau lleol

Drwy agor yn y dydd gall Tafarn y Plu ddenu nifer o gwsmeriaid atyniadau lleol sydd yn chwilio am fwyd neu diod. Dyma gysylltau i rhai o atyniadau sy'n agos i'r dafarn:

Amgueddfa Lloyd George

Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Fferm Gwningod Dwyfor

Parc Gweithgareddau Dragon Raiders

Parc Gwyliau Hafan y Môr

Llwybr Arfordir Cymru