Anrheg Nadolig

Chwilio am anrheg Nadolig gwahanol eleni?

Beth am gyfranddaliad yn Nhafarn y Plu i’ch anwyliaid?

Gall hefyd helpu i sicrhau bydd y gymuned yn dathlu yn y Plu am lawer Nadolig i ddod!

Sut i brynu cyfranddaliad fel anrheg

Agorwch ac argraffwch ein cerdyn Nadolig Llawen arbennig lle gallwch roi enw'r person lwcus gyda gwerth y cyfranddaliad sydd wedi ei brynu. 

Cliciwch ar lun eich hoff gerdyn isod i'w agor:

Sylwch nad yw hyn yn gyfystyr â tystysgrif cyfranddaliad - bydd rheiny yn cael eu hanfon i'n holl gyfranddalwyr ar ôl dyddiad cau y cynnig ar Ionawr 31 2019.

Allwch chi wedyn mynd ymlaen i brynu'r cyfranddaliad ar-lein. Pan yn gofyn am gyfeiriad e-bost rhowch un chi er mwyn derbyn cadarnhad o'r archeb. O dan "Cyfeiriad cyfranddaliwr" rhowch enw a chyfeiriad y person lwcus sydd yn derbyn yr anrheg.

Diolch yn fawr a Nadolig Llawen!