Diolch yn fawr

Diolch o galon am archebu cyfranddaliadau i Fenter y Plu. Mi wnawn anfon e-bost atoch chi yn fuan efo rhagor o fanylion.

Gallwch dalu yn y dull ddewisoch yn y ffurflen drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

Talu drwy drosglwyddiad banc
Anfonwch eich taliad i’r cyfrif yma, gan ddefnyddio eich enw fel cyferinod:

Enw cyfrif: Menter y Plu
Côd: 54-30-21
Rhif: 36171891

Talu gyda Paypal
Rhowch gwerth y cyfranddaliadau hoffech ei brynu yn y bocs isod – rhaid iddo gyfateb a’r gwerth rhoddwyd ar y ffurflen.

Os oes gennych gyfrif, cliciwch ar y botwm Pay with Paypal.

Os nad oes gennych gyfrif, cliciwch ar un o’r logos cardiau i dalu gyda’ch cerdyn.

Siâr / Share

£1.00