Capel Bach

DIOLCH!
Rhoi adeilad arbennig yn nwylo’r gymuned

 
Rydym yn berchen ar Gapel Bach!

Gyda cymorth cyfranddalwyr newydd, mae Menter y Plu wedi prynu Capel Bach (Capel Cariad gynt), Llanystumdwy fel busnes llety gwyliau llwyddiannus er budd y gymuned. Drws nesaf i Dafarn y Plu, adeiladwyd yn 1831 ac mi gafodd ei droi yn lety gwyliau preifat.
 

Fidio yn dangos Capel Bach, crewyd gan westai yno nol yn 2018

Hwb i’r fenter

Ychwanegu incwm i’r Fenter a fydd yn gymorth i oroesi cyfnodau tawelach y dafarn.

Profiad Gymreig

Cynnig profiad diwylliannol a ieithyddol llawn i’r ymwelwyr.

Hwb i’r economi

Hyrwyddo busnesau lleol drwy annog yr ymwelwyr i wario yn lleol a phrofi cynnyrch lleol.

Twristiaeth Gymunedol

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Capel Cariad yn cyd-fynd â’r syniad o dwristiaeth cymunedol – sicrhau bod ein cymunedau yn elwa allan o dwristiaeth.

Er mwyn grymuso ein cymunedau i ail bwrpasu ein economïau sylfaenol, lleol er ein budd ni mae mynegiant o ddelwedd cadarnhaol a gwir yn holl bwysig. Mae’n atgyfnerthu hyder ein pobl. Mae budd cymdeithasol i arallgyfeirio twristiaeth i fod yn dwristiaeth ‘cymunedol’ yn creu enillion yng nghydlyniant ein cymuned ac yn yr economi leol.”

DOLAN – Cyd Fentro Cymunedol

Busnes gynaliadwy

Rydym wedi craffu costau prynu ac incwm y busnes cyfredol yng Nghapel Cariad ac yn credu bod y model busnes yn hyfyw, gan ychwanegu incwm i’r dafarn a fydd yn gymorth i oroesi cyfnodau tawelach. Credwn fod hwn yn gyfle ardderchog i arallgyfeirio a chynyddu ffrydiau incwm y Fenter.

Rydym wedi creu rhagamcaniad o 10 mlynedd sydd yn cymryd byddem yn codi y lleiafswm o £22,000.

Buddsoddi

Cyn buddsoddi, rydym yn eich annog i ddarllen a deall y cynnig cyfranddaliad sydd yn cynnwys telerau ac amodau prynu.

Cafwyd ymateb positif iawn ar y cyfan gan ein cyfranddalwyr presennol, gyda rhai yn holi cwestiynau dilys oedd yn codi pryder am y syniad. Yma rydym yn ceisio ateb y cwestiynau a phryderon hynny.

Ymunwch a channoedd o gyfranddalwyr drwy fuddsoddi ym Menter y Plu

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s